WOLONTARIUSZE  wszystkich krajów świata:)     włączcie się !!!

STRAJK DLA  KLIMATU 

Stop CO2 - EARTHSHIPLIFE-

Startujemy  1 lipca   2019 r.- Wołowno

Zapraszamy na warsztaty   bioarchitektury

i  permakultury

SAMOWYSTARCZALNE SŁONECZNE  ZIEMIANKI i LEŚNE OGRODY

 

 Zgłaszajcie się telefonicznie lub mailowo.

Max 10 osób przez 10 dni. 4 godziny dziennie teorii  - wymiany poglądów, doświadczeń  na różne tematy dotyczące budowy earthshipów oraz podobnych konstrukcji, systemu rozprowadzania wody, ogrzewania, wentylacji, prawidłowego ocieplania, materiałów budowlanych przyjaznych i szkodników , bezpieczeństwa na budowie, konstrukcji drewnianych, recyclingu, upcyclingu, permakultury oraz rewolucji energetycznej.

4 godziny dziennie pracy( z przerwami :)) przy napełnianiu/ubijaniu opon piaskiem, ziemią oraz budowy z nich ścian głównych ( północnej, wschodniej i zachodniej. Wspólne fotki i dokumentacja postępu prac. 

Warsztaty poprowadzą Maciej Wójcik, Szymon Wójcik i nasi przyjaciele. Będziemy też gościć p. Marcina Popkiewicza autora książki Rewolucja Energetyczna.  W warsztatach będą brać udział także animatorzy kultury, artyści.

Nocleg możliwy na miejscu we własnym namiocie-dostępne polowe zaplecze kuchenne, prowizoryczna łazienka i toaleta kompostowa. Zorganizujemy jedzenie wege.

W pobliżu wiele ciekawych atrakcji ( Galeria Nowe Kawkowo, Teatr Węgajty, Cegielnia Art, Lawendowe Pole, Koronczarnia )  - do jeziora Bałąg 1 km -. Do Olsztyna z miejsca działań 20 km. Przystanek kolejowy Wołowno odległy jest od miejsca warsztatów o 400 m.

Koszt udziału w 10 dniowych warsztatach  i wspólnej pracy to 300 zł. 

       Osoby które będą zainteresowane  konkretnym terminem prosimy o zadeklarowanie  uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości mailem lub messengerem. 

 

VOLUNTEERS of all countries of the world :) join in !!!

STRIKE FOR CLIMATE

We're building EARTHSHIPLIFE    and we're setting up a Forest Garden.

STOP CO2  - EARTHSHIPLIFE -

 Wołowno 2019

We start on  1 July, 2019.

We invite you to the workshops biotecture and permaculture!

SELF-SUFFICIENT SUNNY    HOMES and FOREST GARDEN   !

 Report by phone or email. 
Max 10 people for 10 days. 4 hours a day of theory while drinking cereal coffe  kujawianka - exchange of views, experience on various topics related to the construction of earthships, water distribution system, heating, ventilation, proper warming, friendly building materials and pests, safety at the construction site, wooden constructions, recycling, upcycling, permaculture and energy revolution.
4 hours a day of work when filling / whiping tires with sand, soil and construction of main walls (north, east and west). Common photos and documentation of work progress. The workshops will be hosted by Maciej Wójcik, Szymon Wójcik and our friends. We will also host Mr. Marcin Popkiewicz, author of the book “Rewolucja Energetyczna”, who will talk about the climate situation and various behaviors of Homo Sapiens in connection with this. The workshops will also be attended by cultural animators and artists. Info about accommodation and the area will recive interested people. Near many interesting attractions (Lawendowe Pole, Koronczarnia, Galeria Nowe Kawkowo, Ręką Dzieło, Węgajty Theater, Glendoria, Camp Spa, Kwaśne Jabłko - to the lake 1 km - right next to the forest, to Olsztyn from the place of works- 20 km.