Prośba o wsparcie finansowe i materiałowe projektu na rzecz klimatu STOP CO2- Earthshiplife - Wołowno 2019

Realizacja projektu ma na celu upowszechnienie budowy samowystarczalnych Earthshiplife w każdej strefie klimatycznej. Po zbudowaniu pokazowy Earthshiplife - samowystarczalna słoneczna ziemianka inspirowana Earthship Michaela Reynoldsa w Wołownie będzie przeznaczony na cele edukacyjne i upowszechniające wiedzę o budowie samowystarczalnych Earthshiplife i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Będzie służył  spotkaniom, wykładom, prezentacjom dotyczącym źrodeł energii odnawialnych oraz permakultury, a także prezentował funkcjonowanie samowystarczalnej nowoczesnej siedziby człowieka opartej na odnawialnych zródłach energii ( OZE) .  
Zalety projektu dla klimatu, środowiska i mieszkańców:

1. zwiększenie obszaru biologicznie czynnego( zielone dachy,leśne ogrody, brak zajęcia przez Earthship terenu produkującego tlen).

2. Wykorzystanie  wody opadowej do wszystkich celów bytowych

3. ograniczenie do zera emisji CO2

4. unieszkodliwienie i usunięcie ze środowiska dużej ilosci odpadów takich jak opony( każdy Earthship zagospodarowuje około od 700 do 1300 zużytych opon jednocześnie wiąże węgiel)

5. Earthshshipy są kilka razy tańsze w budowie niż obecne projektowane nawet pasywne budynki.

6. produkcja żywności na minimalnym areale ( oranżeria wewnątrz Earthship oraz Leśny Ogród Permakulturowy w pełni zaspokajający potrzeby rodziny)

7. Odporność na trzęsienia ziemi i huragany

8. Bliskie zera koszty utrzymania
Upowszechnianie Earthshiplife to radykalny ratunkowy sposób na przebudowę zgubnych dla klimatu i środowiska przyzwyczajeń ludzi na zrównoważone .  
Obecnie aż 70 % domów( źle ocieplonych) w Polsce jest  ogrzewanych spalanym węglem o bardzo niskiej wartości energetycznej i bardzo wysokiej emisji CO2, SO2, SO3, aerozolu pyłu metali ciężkich, rtęci i 
sadzy. To prowadzi oprócz przyspieszenia zmian klimatycznych do miejscowego zanieczyszczenia powietrza o skali generujacej 4 miliony chorych na astmę, choroby płuc, serca, spadek inteligencji oraz 45 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Rezultat spalania węgla, spalin samochodowych i spalania śmieci w tym opon!!! kosztuje społeczeństwo polskie  101 miliardów dolarów rocznie. Nie dotyczy to tylko regionów Polski oczywiście ale również w dużej skali północnych Włoch, Czech , Węgier niektórych miejsc Niemiec, Francji, Anglii, Austrii, Hiszpanii.
  

 

Budowa  Earthshiplife o zerowej emisji CO2 wraz z założeniem leśnego ogrodu produkującego żywność w Nowym Kawkowie/Wolownie ma stanowić przykład jak wznieść wartościową dla środowiska siedzibę nie wpływającą negatywnie na  klimat. Poprzez kilkumiesięczne warsztaty uczące budowy oraz funkcjonowania samowystarczalnego Earthshiplife chcemy zwrócić uwagę na konieczność szybkiego przestawienia naszych potrzeb energetycznych zaspokajanych obecnie energią ze spalania paliw kopalnych na energię odnawialną.  Zebrane  fundusze będą wydatkowane na brakujące materiały, wynagrodzenie niezbędnych podwykonawców oraz prace koordynacyjne, organizacyjne oraz informacyjne dotyczące funkcjonowania projektu. Projekt architektoniczno-budowlany oparty jest na sprawdzonych i uznanych przez światową opinię realizacjach Michaela Reynoldsa twórcy systemu i nazwy Earthship. Niewielki koszt szacunkowy wybudowania earthshipa w Nowym Kawkowie/Wołownie wynika z koncepcji technologii budowy opartej w 60-70 % na udziale materiałów odpadowych i z odsysku. Dodatkowo  jest zminimalizowany w związku z zaprojektowanymi uproszczonymi rozwiązaniami konstrukcji, ocieplenia, instalacji, wykończenia oraz wyposażenia i wynosi : około 1000 zł/m2 . Wysoki udział w kosztach robocizny około 70 % jest przeznaczony do wykonania przez wolontariuszy – wzniesienie Earthshipa nie wymaga specjalistycznego sprzętu i umiejętności, a żmudnej pracy oraz świadomości ekologicznej. Chętnie przyjmiemy także wsparcie w postaci materiałów i narzędzi budowlanych ( wszelkie wybrakowane materiały oraz używane tak jak i narzędzia znajdą u nas zastosowanie): kantówka wszelkiej jakości, wymiarów , deski rozbiórkowe wszelkiej grubości, stare okna i drzwi dowolnego wymiaru, rynny, baterie fotowoltaiczne, akumulatory energii 
elektrycznej, baterie solarne , przewody elektryczne, przewody wodnokanalizacyjne, zbiorniki na wodę, izolacja termiczna z włókien celulozowych w workach, konopna, drzewna , gwoździe, łączniki, złączki itp. betoniarka, wiadra, szpadle, młoty. Przyjmiemy też  opony, butelki plastikowe, puszki po napojach, wszelkie naczynia i butelki szklane.
Projekt i opis znajdują się na www.earthshiplife.org 
STOP CO2 - Earthshiplife - Nowe Kawkowo/ Wołowno 2018 Raiffeisen Bank Polska S.A. Rach. bankowy nr. : PL38175000120000000038886622